Geschenkbon

We leveren de bon gratis aan huis binnen een straal van 20 km, anders wordt die opgestuurd of doorgemaild.

Niet vergeten te vermelden:

- naam en adres voor wie de bon bestemd is

- het gewenste bedrag